Passeriformes > Rhinocryptidae
Galito arena -  Teledroma fuscus  (10 fotos)
< Gallito copetón l Huet-huet castaño >Gallito arena - Teledroma fuscus

Gallito arena (Teledromas fuscus)

Retrato de Gallito arena