Tortuga cuello de culebra -  Hydromedusa tectifera  (2 fotos)
Tortuga terrestre común l Tortuga de lagunaTortuga cuello de culebra - Hydromedusa tectifera