Anseriformes > Anatidae
Pato real -  Cairinia moschata  (34 fotos)
< Cauquén real l Pato crestudo >Pato real - Cairinia moschata

Pato real, ahora se mostro completo. última de la serie!

IBERA, senasacion térmica 0 grado

Cairina moschata, Real o Criollo o Real y Criollo?

Primer macho de Pato Real en FN? Pato Real- Cairina moschata